BUILDING MANAGER  ® 12  

     

Продукти

Building Manager 12 - mono

Предназначен за фирми в които има само едно работно място на BM. Не изисква инсталиране на сървърен модул.


Building Manager 12 - клиент/сървърна версия 

Предназначен за фирми в които има няколко служители, работещи в екип.


Бази данни 

Програмата може да се използва с една от следните бази данни:
- База данни по НКПИД, УСН 78, и др. - разработка на 'ПАНДЕМ' ООД - http://pandem.eu/
- Безплатна база данни с номенклатурите по УСН 78, разпространявани с BM08, RM, BM05
Потребителя може да включва във всички бази собствени анализи и номенклатури по избор от обекти и бази на BM08/RM.

Цени
Цени за крайни клиенти в евро без ДДС за лиценз за едно работно място, както следва:
програма нов лиценз upgrade от BM08 upgrade от РМ и по-стари
BM12 500 250 300
BM08 400 - 250

Copyright © ДС 6 ООД. Всички права запазени.
This website was powered by Ewisoft Website Builder.