BUILDING MANAGER  ® 12  

     
Предимства спрямо BM 08

Добавени са следните основни възможности:

Програмата работи със СУБД (FireBird). Използването на СУБД позволява:
• Ползване на единна номенклатура.
• Възможност за работа и в клиент/сървърен режим – няколко потребители ползват една и съща номенклатура, съвместна работа по проекти.
• Разширени възможности за допълнителна информация в обекта – големи описания, изображения и сканове, прикрепени документи и др.

Обектите, с които се работи, може да са записани като самостоятелни (така, както във всички предишни версии), така и в базата данни.
По всяко време обектът може да се включи в базата данни или да се запише от нея като самостоятелен.
Самостоятелните обекти се предават от един потребител на друг без загуба на разширената информация.

За съвместимост със стари версии на програмата:
• Всеки обект от старите версии се отваря директно, след което може да се обработва като самостоятелен или да се включи в БД
• Всеки обект от BM12 може да се запише във формат BM08/RM/BM05. В този случай разширената информация се губи.
• От обекти записани със стари версии на програмите, може да се изберат анализи на операции, които да се включат в базата данни за по-нататъшно използване

Потребителският интерфейс е подобрен – добавени са нови възможности за редактиране и обработка на данните, както и за визуалното им представяне.

Подробности за програмата са дадени в
ПРОДУКТИ, а запознаване с нея може да се направи с ДЕМО-версията, която можете да свалите от DOWNLOAD.
Copyright © ДС 6 ООД. Всички права запазени.
This website was powered by Ewisoft Website Builder.